Płynność wypłat z SU

Dział poświęcony specjalnie dla żetonów i wypłat.
Regulamin forum
Aby brać udział w konkursach należy dodawać linki do profili i transmisji w postach o naszych Dziewczynach z ShowUp.tv
Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:06
I tak podsumowując ten wątek można powiedzieć, że wszystko jest gówno...oprócz moczu. :beach:
Obrazek


他妈的硬
Awatar użytkownika
grac
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 559
Rejestracja: 24 lut 2017, 08:31
Podziękował: 257 razy
Podziękowano mu: 357 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ;;;
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:09
http://www.podatki.egospodarka.pl/121422,Wirtualny-seks-to-nie-prostytucja-a-dzialalnosc-gospodarcza,1,70,1.html

Najlepiej poczytajcie i pomyślcie nim same się władujecie po szyję w bagno.
Awatar użytkownika
Dominatrix
SU-holik
SU-holik
Posty: 152
Rejestracja: 15 lut 2017, 20:07
Lokalizacja: Gdynia
Podziękował: 135 razy
Podziękowano mu: 94 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: Hard Deep
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Domina_Laura


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:11
Znam i pamiętam tych najsłynniejszych bomba o Ciebie się nie otarlam i Cie nie pamiętam a jestem trochę ale to mało istotne każda jest podenerwowana sytuacją i każdy użytkownik ma prawo mieć swoje zdanie ja się z twoim w tym przypadku nie zgadzam ale to tyle jeśli za ostro się czasem wyrażam to proszę o pokutę i wybaczenie :D
A tak na poważnie to 5tydzien walenia w chuja przez SU to można się zdenwewowac
Awatar użytkownika
Przyjazna
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 419
Rejestracja: 30 sie 2016, 08:16
Podziękował: 9 razy
Podziękowano mu: 95 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: Wpisz nick
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:12
Prostytucją jest oddanie swojego ciała do dyspozycji innej osoby,może się to odbywać bez kontaktu fizycznego...tyle w temacie!
Aha gdybyś jeszcze coś znalazła to w Polsce prostytucja nie ma regulacji prawnej.
Awatar użytkownika
KaFka
SU-holik
SU-holik
Posty: 98
Rejestracja: 28 gru 2017, 16:24
Podziękował: 27 razy
Podziękowano mu: 37 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: ;)
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:13
Przyjazna pisze:A tak na poważnie to 5tydzien walenia w chuja przez SU to można się zdenwewowac


Ja tam spokojny jestem :P xD
Obrazek


他妈的硬
Awatar użytkownika
grac
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 559
Rejestracja: 24 lut 2017, 08:31
Podziękował: 257 razy
Podziękowano mu: 357 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ;;;
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:15
Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121, dalej: „K.c.”), czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. W myśl natomiast art. 58 § 2 K.c., nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W związku z powyższym, przedmiotem prawnie skutecznej umowy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Są to czynności, które w żadnych okolicznościach i warunkach, jakie przepisy prawa przewidują dla zawarcia wolnej od wad umowy, nie mogą być przedmiotem stosunku cywilnoprawnego, nawet hipotetycznie. Tylko przychody wynikające z zachowań, które w żadnych okolicznościach nie mogą być zaakceptowane przez obowiązujący porządek prawny zostały wyłączone przez ustawodawcę spod działania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji prostytucji. Należy więc w tym względzie odnieść się do reguł wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN), prostytucja to uprawianie seksu za pieniądze. Natomiast zgodnie z definicją Wikipedia, wolna encyklopedia, prostytucja (nierząd), to oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. (…)

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z prostytucją w rozumieniu ww. definicji, bowiem pomiędzy Wnioskodawczynią a jej klientami nie dochodzi do kontaktu fizycznego (cielesnego), lecz wyłącznie wirtualnego. Ponadto z cyt. wyżej definicji prostytucji wynika, że prostytutka oddaje własne ciało do dyspozycji innych osób, w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego. Natomiast w sytuacji przedstawionej we wniosku, Wnioskodawczyni nie oddaje własnego ciała do dyspozycji innych osób, lecz tylko je prezentuje na ekranie monitora komputerowego innej osobie (zgodnie z wolą i w sposób wskazany przez klienta) i niekoniecznie w celu zaspokojenia seksualnego. Zatem Wnioskodawczyni oddaje do dyspozycji klienta jedynie „obraz” swojego ciała zarejestrowany przez kamerę internetową. Trudno także mówić o „pełnej dyspozycyjności” Wnioskodawczyni wobec klienta, skoro jest on pozbawiony możliwości np. dotyku.
Awatar użytkownika
Dominatrix
SU-holik
SU-holik
Posty: 152
Rejestracja: 15 lut 2017, 20:07
Lokalizacja: Gdynia
Podziękował: 135 razy
Podziękowano mu: 94 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: Hard Deep
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Domina_Laura


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:16
CD
Jednocześnie wskazać należy, że według encyklopedii Wikipedia – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych utworzony z zamiarem wywołania pobudzenia seksualnego lub podniecenia u osób oglądających, to pornografia. W polskim prawie, brak jest legalnej definicji pornografii. Przyjmuje się, że charakter pornograficzny mają takie wytwory, jak np. pismo, rysunek, obraz, druk, fotografia lub film (mogące także przybrać formę przekazu na żywo), które mają na celu wywołanie u odbiorcy efektu pobudzenia seksualnego. Wraz z rozwojem Internetu oraz łatwym dostępem do niego wprowadzono do potocznego słownika pojęcie „cyberpornografii”, jako czynu polegającego na prezentowaniu treści pornograficznych w Internecie.

W świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię nie stanowią prostytucji, pomimo, że takiego określenia Wnioskodawczyni używa. Usługi te mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc również podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile oczywiście nie są wykonywane w warunkach określonych w art. 202 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Polski ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyporządkowuje korzyści majątkowe uzyskiwane przez podatników tego podatku do różnych źródeł przychodów, dla których przewiduje odmienne zasady opodatkowania. Wśród tych źródeł znajdują się m.in.:
• działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy).

Uszczegółowienie przychodów z działalności wykonywanej osobiście zawiera art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w pkt 2 wskazuje, że przychodami z tego tytułu są przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało natomiast zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany
i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:
1. zarobkowym celu działalności,
2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że jest to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny, a przysporzenia majątkowe z niej uzyskiwane nie są kwalifikowane do innego źródła przychodów.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia wskazanych we wniosku usług mogą stanowić przychody z działalności wykonywanej osobiście, a jeżeli podejmowane w tym zakresie działania będą spełniać przesłanki określone w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. (…)”

Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów


To jest z tego linku-http://www.podatki.egospodarka.pl/121422,Wirtualny-seks-to-nie-prostytucja-a-dzialalnosc-gospodarcza,1,70,1.html
Awatar użytkownika
Dominatrix
SU-holik
SU-holik
Posty: 152
Rejestracja: 15 lut 2017, 20:07
Lokalizacja: Gdynia
Podziękował: 135 razy
Podziękowano mu: 94 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: Hard Deep
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Domina_Laura


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:25
Ręce opadają...powtarzam,jeśli się czujesz artystką to się czuj ;)Mieszanie podobnymi regułkami przypuszczam,że ma na celu jeszcze większe zdenerwowanie konkurencji ,a przez to zaniechanie przez takową nadawania. Te posty są trolingiem niczym więcej ;) Odezwałam się po kilku dniach czytania bzdurnych domysłów.
Ale co tam,piszcie sobie jeśli to Wam sprawia przyjemność i chociaż w taki sposób możecie zaistnieć w szerokim świecie;)
Wracając do meritum...nie byłam u wróżki ale moje jajniki mi podpowiadają ,że przelewy ruszą w ciągu najbliższych 2 tygodni :):):)
Awatar użytkownika
KaFka
SU-holik
SU-holik
Posty: 98
Rejestracja: 28 gru 2017, 16:24
Podziękował: 27 razy
Podziękowano mu: 37 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: ;)
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:26
Dziękujemy bardzo za troskę w sprawie US ale temat się tyczy wypłaty i przelewów :roll:
Awatar użytkownika
Sexy_Lejdis
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 328
Rejestracja: 16 kwie 2019, 19:54
Podziękował: 159 razy
Podziękowano mu: 104 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:33
Ech,bomba122,może i znasz się na podatkach,ale na życiu modelek to wcale...
Te które ja znam, mają kąta założone przez swoich "sąsiadów" na przysłowiowych pijaczków i bezdomnych i to od 2016,poza tym wiele dziewczyn ma już komornika na karku.Co Ty myślisz, że nadają tu milionerki, mające po 3 mieszkania i wypasione auto?Większość nie pracuje,nie ma własnego lokum,nie ma niczego.Ściągaj sobie panie komorniku,ściągaj :mrgreen: Już widzę tę panikę jak US dojebie im jakieś nierealne 200-300 tyś.W najgorszym razie ogłoszą upadłość konsumencką,stracą telewizor,kompa i przez 3 do 5 lat będą płaciły po 85 pln miesięcznie.Kurwa, ta skarbówka to jest straszak niczym czarna wołga.
Awatar użytkownika
SokratesNauczycielPlatona
SU-holik
SU-holik
Posty: 152
Rejestracja: 06 kwie 2019, 10:12
Podziękował: 347 razy
Podziękowano mu: 226 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:34
Róbcie co chcecie tylko w razie kontroli z US nie płaczcie,że was nikt nie informował.
Ja jestem spokojna a to czy czuję się artystką dla Urzędu Skarbowego jest nieistotne ,istotne jest jak Urząd to interpretuje.A jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.A kontrole mogą być przy wypłacie,zwłaszcza,że SU ma teraz kontrolę.Jeżeli jesteście pewne ,że macie rację to już nie mój problem.
Awatar użytkownika
Dominatrix
SU-holik
SU-holik
Posty: 152
Rejestracja: 15 lut 2017, 20:07
Lokalizacja: Gdynia
Podziękował: 135 razy
Podziękowano mu: 94 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: Hard Deep
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Domina_Laura


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:37
O mój Boże.

Co to za konwersacja o skarbówce.
Następne przypuszczenia.
Nikt nie ma zielonego pojęcia co się tam dzieje a wszyscy się kłócą nie wiadomo po co ?
Awatar użytkownika
ELIZABETH2
SU-holik
SU-holik
Posty: 122
Rejestracja: 11 sty 2018, 22:44
Lokalizacja: Kraków
Podziękował: 38 razy
Podziękowano mu: 10 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: annpearl
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: ELIZABET


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:37
Fajnie to niech też się czepiaja na patole co nadają na YT :lol: Bo tam dopiero hajs kosza.. :hi:
Awatar użytkownika
Sexy_Lejdis
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 328
Rejestracja: 16 kwie 2019, 19:54
Podziękował: 159 razy
Podziękowano mu: 104 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:44
Dobrze płatna praca w Polsce, od której nie trzeba płacić ani grosza podatku PIT? Według skarbówki dotyczy to prostytucji. Osoby zarabiające w ten sposób nie muszą odprowadzać podatku od dochodu. Trzeba jednak uprawdopodobnić źródło pochodzenia swoich dochodów, w przeciwnym przypadku trzeba zapłacić aż 75 proc. podatku od nieujawnionych źródeł przychodu.
pussycat
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 889
Rejestracja: 17 mar 2018, 16:10
Podziękował: 20 razy
Podziękowano mu: 96 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 21:53
KaFka pisze:Ręce opadają...powtarzam,jeśli się czujesz artystką to się czuj

To nie jest kwestia tego czy TY sie czujesz artystką czy kurwą ale tego co o tym mysli Urzad Skarbowy... ale to wasz problem i faktycznie nie ten temat...

Ja sie natomiast bardzo ciesze ze nasze wspaniale modelki beda sie dzielic ze mna radością nadchodzących przelewów. DziękujęMalamala000 za wszystkie zetony ktore mi przelejesz na konto, jestem wzruszony, naprawdę :thank_you2: dziękuje Przyjazna, za wszystko co zechcesz mi postawić :thank_you2: :D
"Inni piszą głupoty to ja też mogę" HardRockCaffe666
Awatar użytkownika
komin
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 1566
Rejestracja: 08 lis 2015, 17:48
Podziękował: 678 razy
Podziękowano mu: 1015 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ***
Anal?: Tak
Nick na ShowUp.tv: PanKomin


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 22:05
Trzeba przyznać, że elastyczność w myśleniu niektórych Pań jest zadziwiająca. Kiedy chodzi o ocenę moralną, tego z czego czerpią korzyści, wtedy są artystkami i modelkami. Kiedy natomiast chodzi o podatki, chętniej przejmują role kurewek.
pussycat
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 889
Rejestracja: 17 mar 2018, 16:10
Podziękował: 20 razy
Podziękowano mu: 96 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv:


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 22:10
Przyjazna pisze:Znam i pamiętam tych najsłynniejszych bomba o Ciebie się nie otarlam i Cie nie pamiętam a jestem trochę
otarlas, otarlas i nawet o tym nie wiesz , ale to juz stare dzieje :P


KaFka pisze:Prostytucją jest oddanie swojego ciała do dyspozycji innej osoby,może się to odbywać bez kontaktu fizycznego...tyle w temacie!
Aha gdybyś jeszcze coś znalazła to w Polsce prostytucja nie ma regulacji prawnej.

Niestety nie moze... nadinterpratacje na wlasna korzysc zeby sobie poprawic humor niestety nie maja zbyt wiele z rzeczywistoscia i wykladnia prawa, czy to sie SU modlkom podoba czy nie mowi jasn co jest nierzadem a co nie. Niesty ani chaturbaty, zbiorniki czy SU nie poglagaja tym regulacjom ale niestety dla modelek zostaly wladowane do wora z z tzw inna dzialanoscia artystyczna polegajaca na sprzedazy wizerunku poprzez inne nosniki itd.. jesli ktos jescze ma jakies wstpliwosci zapraszam do lektury bo jest konkretna wykladnia " tzw interpretacja" od praktycznei sadu najwyzszego w kwesti podatkwo w Polsce, Wystarczy wpisac w google magiczne slowa " kamerki internetowe i interpretacja US..... Tyle od mnie :p
Awatar użytkownika
bomba122
SU-holik
SU-holik
Posty: 92
Rejestracja: 26 maja 2017, 00:59
Podziękował: 1 razy
Podziękowano mu: 12 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Relax_Na_Su


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 22:16
bomba122, ja im wkleiłam całą interpretację i awansowałam na trolla chcącego wykasować konkurencję :laughingnew: Jak ja już dwa miechy nie robię transmisji.Mam zbyt dużo sesji wirtualnych poza SU.Miałam trochę żetów to rozdałam :biggrin: dostałam je od swoich fanów gdy nie robiłam trans a nie chciało mi się czekać w nieskończoność na wypłaty.
Awatar użytkownika
Dominatrix
SU-holik
SU-holik
Posty: 152
Rejestracja: 15 lut 2017, 20:07
Lokalizacja: Gdynia
Podziękował: 135 razy
Podziękowano mu: 94 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: Hard Deep
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Domina_Laura


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 22:18
Sexy_Lejdis pisze:Fajnie to niech też się czepiaja na patole co nadają na YT :lol: Bo tam dopiero hajs kosza.. :hi:

]Musze Cie zmartwic bo nawet takie patole jak Daniel Magical itd maja zalozona dzialnosci gposodarcza i odprowadzja podatki bo juz kilku bylo co go zglosili i wyszlo ze placi jak pan Bog przykazal ... :p . patrzac na wszystko praktycznie kazdy youtuber ma dzialanosc i placi bo wiedza ze nie bedzie jak sie wykrecic bo dowody ich dzialanosci sa na youtube :p . Smieszne ze modelki SU tego nie ogarniaja ... W kwestii ewentualnej kontroli, to jesli faktycznei SU dostalo blokade i maja kontrole to dla nich nei jest problemem przekazanie listy kont gdzie wysylaja srodki bo w regulaminie jak byk stoi ze ewentualny podatek ma odprowadzic nadajacy otrzymujacy srodki ze zleconych wyplat. SU nie ma sie czego obawiac bo jestem praktycznei pewny ze ONi maja wszystko zgodnei z prawem. Pytanie co z tymi co dostaja przelewy :p, a tutaj to juz inna historia.

ps w Sumie jebac to , tylko pamietajcie jednej rzeczy, US nierychilwy ale skuteczny, poczekaja do prawie dnia przedawnienia i bomba .. Liscik na podstawie beda mogli wnosic roszczenia przez kolejne 10 lat. oczywiscie z bonusami, ale to nie US zapierdoli taka nadajaca tylko ZUS... bo US uponi sie o swoje max 75% i nie bedzie naliczac dodatkowych odsetek bo w domysle stawka 75% zawira wszystkie roszczenia wzgledem US., problem bedzie z ZUS ktory na pocztek jebnie kare w wysokosci okolo 8 tys pln , pozniej naliczy okolo 1200 pln za kazdy miesiac od poczatku nadawnia i zrobi waloryzacje roczna, czyli za pierwszy rok od razu z autmatu 8 ty + 1,2x 12 + odestki i po pierwszym roku ktos ma zadluzenie w okolicach 25 ttys a pozniej to juz z goreczki , po 5 latach ponad 100 tys extra dla ZUSu + 75% kwoty od nieujawnionych dochodow. W kwestii tego czy modelki cos maja czy nei to mysle ze wiekszosc dajacych bardzo by sie zdziwila bo nie oszukujmy sie wiekszosc kobiet inwestuje w mieszkanie, dom , remonty itd... a bedac w czesci mezatkami z automatu dlug idzie do budzetu rodzinnego ... jescze sie tak nie uridzil co by wygral z US, vide np pan Kluska ktory byl w swoim czasie w top 50 w rankingu polskich milionerow, a tez go jakis urzedniczek dojechal na maxa i duzo jescze takich ludzi wymieniac :p
Awatar użytkownika
bomba122
SU-holik
SU-holik
Posty: 92
Rejestracja: 26 maja 2017, 00:59
Podziękował: 1 razy
Podziękowano mu: 12 razy
Co masz w Majtkach?: Dick
Twoja ulubienica z SU: ShowUp
Anal?: Nie
Nick na ShowUp.tv: Relax_Na_Su


Re: Płynność wypłat z SU
24 kwie 2019, 22:22
Drogie koleżanki, no jakby nie patrzeć, niestety ale urząd interpretuje to jako działalność artystyczną... tylko z tym płaceniem podatków od SU to jest spory problem bo, w teorii zgodnie z regulaminem SU działa jak pośrednik, ktoś im płaci oni biora prowizję a ty dostajesz reszte. Teoretycznie każdemu klientowi z osobna winnaś wystawić paragan/fakture tylko rodzi się problem bo nie wiesz komu wystawić ten dokument fiskalny. Można próbować fakturę bezpośrednio showupowi ale gdzie w takim razie wysyłać faktury? na adres? na maila? kiedyś już ktoś sie pytał ich czy można mówili ne ne także ciężka sprawa, istnieje mnóstwo sposobów żeby te podatki omijać ale w każdym razie przyjmowanie na konto kasy a potem twierdzenie "ja jestem prostytutka" nie przejdzie :nono:bomba122, tylko najpierw muszą mieć z czego ściągać, a wiekszosc 1msc bez wyplaty nie moze przezyc :papa:
Awatar użytkownika
Kropelka
ShowUpper
ShowUpper
Posty: 418
Rejestracja: 27 paź 2015, 20:49
Lokalizacja: piwnica
Podziękował: 166 razy
Podziękowano mu: 100 razy
Co masz w Majtkach?: Pussy
Twoja ulubienica z SU: .
Anal?: Tak
Nick na ShowUp.tv: SuzyBloow


PoprzedniaNastępna

  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post

Wróć do Żetony i wypłatyKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość