Znalezione wyniki: 33

Wróć

Re: KOCUREK272

W tym Dniu życzę Wam wszystkim Prawdziwej Miłości dużo Wspaniałości Radości na co dzień,a przede wszystkim Zdrowia.
autor: KOCURELLA
14 lut 2018, 19:44
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Spełnienia Wszystkich Marzeń Dużo Zdrowia dla Was mimo wszystko to co o mnie myślicie Pomyślności dla Wszystkich Mężczyzn.
autor: KOCURELLA
10 mar 2018, 00:14
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Kobiece dłonie

:heart: Kocham być całowania w dłonie Mmrraaauuuu :heart:www.BlogSu.pl
autor: KOCURELLA
11 maja 2018, 15:51
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Super Piątek - Głosowanie (2 Tydzień Maj)

:air_kiss: wow jestem w szoku,że była taka nominacja szok,że się podobała transmisja nie spodziewałam się i za zajęcie takiego miejsca. Dziękuję Panowie Mocno za każdy głosik jesteście Wspaniali :air_kiss: :heart:
autor: KOCURELLA
14 maja 2018, 15:52
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Regulamin showup.tv 2018 RODO

NAJCIEKAWSZE FRAGMENTY REGULAMINU
Brak definicji "moderatora".

Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. firma MasterPay LLC z siedzibą WY 82834, Buffalo 412 N Main St Ste 100, Stany Zjednoczone
https://www.google.pl/maps/place/412+N+Main+St+%23100,+Buffalo,+WY+82834,+Stany+Zjednoczone/@44.3520411,-106.7014936,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x53357868d3b34589:0x2df471732e137772!8m2!3d44.3520411!4d-106.6993049
https://geo3.ggpht.com/maps/photothumb/fd/v1?bpb=ChAKDnNlYXJjaC5UQUNUSUxFEkoKPAmJRbPTaHg1UxFydxMuc3H0LRooCxDThbhCGh8aHQoWChQKEgmJRbPTaHg1UxEjiCCBW-gnNBIDMTAwDCoKDQAAAAAVAAAAABoGCMgBEJgD&gl=PL

Transmisja prywatna grupowa – oznacza to samo, co transmisja publiczna, z tą różnicą, iż odbiorcą takiej transmisji są wyłącznie Użytkownicy, którzy wykupili/otrzymali dostęp do takiej transmisji.
Bo takich nie ma :)

Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika i Wykonawcę jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny, dostęp do sieci Internet, Adobe Flash Player i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych. Nadal Flash?

Każdy z Wykonawców ma możliwość stworzenia w ramach Konta Wykonawcy swojego profilu. . W ramach profilu Wykonawca może podać swoje imię (w tym pseudonim), płeć, wiek, kolor oczu, rozmiar biustu, wagę, wzrost. Wykonawca oświadcza, iż w razie podania tych danych, będą one zgodne z prawdą. Profil Wykonawcy umieszczany jest w zakładce „lista profili” i dostępny jest tym samym publicznie dla wszystkich Użytkowników i Wykonawców.
No to już nie ma ściemniania!

W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa etc., przez Użytkownika lub Wykonawcę, Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta/Konta Wykonawcy (blokowana jest dana osoba a nie konkretny nick. W przypadku gdy ta osoba założy nowe konto pod nowym nickiem to z automatu dziedziczy blokadę ze swojego poprzedniego Konta).
RIP Multikonta.

Administratorowi przysługuje prawo do weryfikacji danych Użytkownika lub Wykonawcy poprzez żądanie od Użytkowników lub Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów, ich kopii, skanów etc. W szczególności Administrator może zażądać skanu dokumentu tożsamości, dokumentu obejmującego oświadczenie potwierdzające dane osobowe, innych dokumentów potwierdzających wiek itp. Dokumenty (ich skany lub kopie) potwierdzające powyższe dane powinny być złożone w terminie 7 dni od dnia, w którym Administrator skierował takie żądanie do osoby, która chce się zarejestrować w Serwisie. [...]
Teraz ludzie będą podszywać się pod administratora by wyłudzać dane od lasek.

Od Użytkownika może być wymagane przekazania określonej ilości wynagrodzenia wyrażonego w żetonach w celu możliwości pisania przez takiego Użytkownika na czacie. To czy w danym przypadku Użytkownik będzie musiał użyć określonej ilości żetonów celem uzyskania możliwości wypowiedzenia się na czacie, zależy od aktywności Użytkownika w ramach Serwisu w zakresie przekazywania wynagrodzenia Wykonawcom.
Teraz wiadomo lepiej jak algorytm działa.

Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i Wykonawców komentarzy oraz wpisów na czacie:
obraźliwych lub wulgarnych, chyba że z konwencji w jakiej dokonywana jest transmisja wynika, iż Wykonawca wyraża zgodę na treści obraźliwe i wulgaryzmy (np. BDSM),
poniżających, o charakterze rasistowskim, antysemickim, nawołujących do łamania prawa, szerzenia nienawiści, ksenofobii, pochwalających lub odwołujących się do nazizmu lub faszyzmu,
obejmujących reklamę jakichkolwiek produktów, usług lub innych serwisów internetowych lub treści zbliżonych do reklamowych,
obejmujących dane osobowe jakichkolwiek innych osób, w szczególności innych Użytkowników i Wykonawców,
zawierających groźby.
naruszających prawa innych Użytkowników i Wykonawców, w szczególności naruszających dobra osobiste.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem nieważności reklamować bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek produktów, usług lub innych stron internetowych lub innych podmiotów w ramach Seriwsu, w szczególności akcesoriów i gadżetów erotycznych. Wykonawca nie może w szczególności umieszczać na zdjęciach lub w ramach transmitowanego obrazu jakichkolwiek produktów, logo, znaków towarowych innych podmiotów, w tym w tle, na dalszym planie, na noszonej odzieży itp.

Wykonawca zobowiązuje się, iż podczas transmisji w czasie rzeczywistym obrazu poprzez kamerę internetową będzie przez cały czas widoczny dla innych Użytkowników i Wykonawców oraz dla Użytkownika, który skorzystał z transmisji prywatnej, z tym zastrzeżeniem, iż dopuszczalne jest chwilowe opuszczenie przez Wykonawcę stanowiska przed kamerą internetową (np. w celu skorzystania z toalety itp.) jednak nie dotyczy to transmisji prywatnych oraz nie może następować w trakcie trwania pokazu w ramach transmisji publicznej, za który Użytkownicy zapłacili. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż nie może za pomocą kamery internetowej transmitować wcześniej nagranego ze swoim udziałem filmu lub jakichkolwiek innych filmów, w tym erotycznych i pornograficznych, nagrań z telefonów komórkowych, nagrań dostępnych w Internecie itp. niezależnie od tego, czy Wykonawcy przysługują prawa autorskie/licencyjne/własności do takich treści, czy też nie.

Wykonawca nie może tworzyć dla siebie odrębnego Konta Użytkownika celem przekazywania sobie wynagrodzenia stanowiącego równowartość żetonów, ani celem wchodzenia z Konta Użytkownika na swoją własną transmisję i namawianie innych Użytkowników do wykorzystywania żetonów i do przekazywania wynagrodzenia (tzw. sztuczne podbijanie wyników transmisji). Wykonawca nie może także wchodzić w zmowę z innymi Użytkownikami lub Wykonawcami w celu uzyskania efektów, jak w zdaniu poprzednim lub innych o charakterze oszukańczym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
Nic nowego, ale wspomnę sobie tylko o kimś @Cynamonek666

Użytkownik/Wykonawca nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;
@KingAtlas @goldie @Sadistik Antykicker? xD

Użytkownik/Wykonawca nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu lub Wykonawców, zbierać ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im.
wchodzić między sobą w zmowę w celu osiągnięcia korzyści, majątkowych lub niemajątkowych, w drodze naciągania innych Użytkowników, oszukiwania ich w jakikolwiek sposób, składania obietnic bez pokrycia etc, w tym poprzez zachowania, o których mowa w pkt VIII ust. 12.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Administrator oświadcza, iż zarówno on, jak i jego pracownicy nie nagrywa, nie nagrywał i nie będzie nagrywał lub w inny sposób rejestrował transmisji dokonywanych przez Wykonawców. Wszelkie transmisje z chwilą ich zakończenia nie podlegają przywróceniu lub odtworzeniu. Wyjątek stanowią transmisję prywatne, które w sposób krótkotrwały są rejestrowane, aby móc je odtworzyć w razie zgłoszenia nadużycia przez Użytkownika będącego uczestnikiem transmisji prywatnej. Tak zarejestrowana transmisja jest niezwłocznie usuwana po jej zakończeniu, jeśli Użytkownik nie zgłosi nadużycia. W czasie, kiedy jest ona zarejestrowana dostęp do niej jest zabezpieczony w sposób szczególny przed możliwością jej skopiowania lub udostępnienia osobom nieupoważnionym. Zachowanie poufności tak krótkotrwale zapisanej transmisji stanowi dla Administratora najwyższy priorytet i podejmuje on wszelkie kroki celem zachowania w tajemnicy treści transmisji oraz jej niezwłocznym usunięciu po czasie, w którym mogłoby być rozpatrzone zgłoszone przez Użytkownika nadużycie.

Posługiwanie się przez Użytkowników lub Wykonawców (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników lub Wykonawców w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
Nie wolno puszczać muzyki.

Użytkownik nie powinien zamieszczać wykonywalnych skryptów, programów lub dokonywać innych działań mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie Serwisu.
Czyli moje skrypty, z wyłączeniem Antykickera, są dozwolone.

Użytkownik nie powinien powodować nadmiernego, wykraczającego poza rozsądne użytkowanie, obciążania serwera obsługującego Serwis.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018
autor: Fapka
27 maja 2018, 21:52
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Wszystkiego Najlepszego Spełnienia wszystkich Marzeń dla Wszystkich odwiedzających Lubiących i nie Lubiących Kocurelli :air_kiss: :air_kiss: :air_kiss: :air_kiss: :heart:
autor: KOCURELLA
01 cze 2018, 17:47
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Adamant

Witaj Nieznajomy pytanie do Ciebie pytanie ( ...... )
Witaj Nieznajomy nawet nie wiem jak na imię masz .....
:heart: :girl_to_take_umbrage:
autor: KOCURELLA
21 lip 2018, 05:23
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Adamant

https://www.youtube.com/watch?v=69OYpJko3oQ Nie ma cię,
Nigdy nie było.
Nie wiem jak cię wymyśleć dzisiaj maaaam,
By się naaaam tak ułożyło
Jak piękne słowa,co znaczą miłość.

Nie ma cię.
Dla mnie cię nie ma.
Nie wiem jak cię przekonać dzisiaj mam
Byś się stał
Niebem i ziemią,
Powietrzem, wodą, jasną przestrzenią,
Wszystkim, czego chcę, będziesz ty.

Nie ma cię.
Tęsknie za tobą.
Puste miejsce mam w sercu, tylko wyjść.
Zacznę się,
Będę na nowo,
Nie będę listów pisała bogom,
Czego tylko chcę, dasz mi ty.
Nie będę listów pisała bogom.
Wszystkim, czego chcę, będziesz ty.

Nie będę listów pisała bogom,
Czego tylko chcę, dasz mi ty.
Nie będę listów pisała bogom,
Wszystkim, czego chcę, będziesz Tyyyyyyy.

Nie ma cię...
Nigdy nie było... :heart: :girl_sad: :girl_to_take_umbrage2:
autor: KOCURELLA
21 lip 2018, 05:29
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Witajcie Kochani jeszcze sto stron i będzie dwieście siedemdziesiąt dwe strony wielkiej księgi Kocurkowej. Wszystkiego dobrego dla Wszystkich mimo wszystko :girl_haha: :catchase: :catchase: :catchase: :catchase: :catchase: :sunny: :girl_pinkglassesf: :girl_in_love: https://www.youtube.com/watch?v=syNXvBhuSvw
autor: KOCURELLA
26 lip 2018, 17:02
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Problemy/Usterki na ShowUp.tv

Do czego slużą te przyciski na dole ekranu tkai jakby panel w ktorym mozna sobie szerokosc obrazu ustawic czy cos , klikam na to i nic mi nie dziala
Chodzi ci zapewne o widniejący w okienku transmisji z lewej strony przycisku przełączającego obraz na cały ekran przycisk z symbolem dwóch zachodzących na siebie kwadracików.
Przycisk ten włącza opcję zmiany wielkości okna obrazu transmisji i jego położenia.
Po kliknięciu na ten symbol dwóch nachodzących na siebie kwadratów i ponownym najechaniu myszką na okno transmisji ukazują się pod spodem trzy przyciski:
pierwszy od lewej z symbolem dwóch kwadratów wyłącza opcje ustawień wielkości i położenia okienka obrazu i przywraca domyślne jego ustawienia,
środkowy z symbolem krzyża ze strzałkami po kliknięciu i przytrzymaniu klawisza myszki umożliwia przesuwanie okna transmisji,
trzeci przycisk z symbolem ukośnych strzałek po kliknięciu i przytrzymaniu umożliwia zmianę wielkości okienka transmisji.
Identycznie działają ustawienia dla okna czatu, po najechaniu na nie kursorem ukazują się nam przyciski regulacji wielkości czcionki czatu
i widniejący obok nich przycisk włączający przyciski położenia i wielkości okna czatu.
autor: od_taaki
16 sie 2018, 10:28
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Dziadku już pisałam jedz do Ciechocinka,a ode mnie jak najdalej nie jesteś mi wcale potrzebny i daruj sobie wejścia na moją transmisje i nie szpiegu idz do innych jak ci nie pasuje hardzie ... :nono:
autor: KOCURELLA
23 sie 2018, 00:58
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Uczulenie to ja mogę mieć na taką namolną osobę jak Ty hardzie idz gdzie indziej się produkować.
Ja nigdy się nie uważałam za idealną bo nigdy nie byłam i nie będę idealna,wiec daruj już sobie te komentarze uczepiłeś się jak nie wiem co.
autor: KOCURELLA
23 sie 2018, 16:16
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

KOCURELLA, zeby Hard Cie zrozumial musisz spelniac co najmniej jeden z nastepujacych warunkow:
a)musisz przypominac mu corke
b)musisz przypominac mu matke
c) musisz miec zeza
Oczywiscie najwyzsza skutecznosc jesli spelniasz wszystkie naraz :P
autor: komin
23 sie 2018, 16:31
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272No, ale co z tą kosą?
Wyklep Sobie
ja pierdsole o czym te kasztany piszą?
kocgurek gratuluje ci widowni o ponadprzecietnym iq ale to chyba nowi?a to tobie akurat pasuje :D
Sa tez starzy wielbiciele (sponsored) czy jak ich nazwacx?.gotowi zostawic wyplate lub pół,zeby 'dziewczyna' tylko z ninmi popisała i zwrocila przez moment uwage (np cichy to taki hard te;j transmisji)lol
ps.przy 10 k zet wlosy przestaają bolec wiem z doswiadczenia elo

pompek vel złodziej i .uj wie pod iloma jeszcze postaciami występujesz, skompromitowałeś się już daj se spokój, od x lat biegasz za kocurkiem i ją hejtujesz jakby ci co najmniej ojca łopatą zajebała, weź już skończ bo przy tobie to te wszystkie zjeby showupowe to małe pikusie, nawet hard nie jest tak jebnięty jak ty :D
autor: ( - )( - )
16 wrz 2018, 09:58
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Hard, do kurwy nędzy ogarnij się, nie wstawiaj tu tych screen`ów
i nie rób syfu w kolejnym temacie.
autor: ragazzo_fresco
24 wrz 2018, 13:04
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Konkurs VIP/Szołapowiec Października 2018

To ma być VIP miesiąca października a typ pierwszego dnia już głosuje.
No to sprawiedliwie trzeba by VIP'a października wybierać dopiero w listopadzie...

Ja w tym miesiącu... miesiącu Matki Boskiej Różańcowej chciałbym złamać zasady i oddać swój głos na schronisko dla piesków . A czemu kurła nie? Już parę razy łamaliśmy zasady i była gitara... A pincet żetona w przeliczeniu na psią karmę to będzie kilka pełnych misek i czysty kocyk na zimę dla pchlarzy.

Zygi by się na pewno ze mną zgodził.

https://blogsu.org/wp-content/uploads/2018/06/hardrockcaffe666-5.jpg
autor: parostatek
03 paź 2018, 15:10
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

tyle w temacie opium i inne hienki
autor: KOCURELLA
06 paź 2018, 07:16
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Konkurs VIP/Szołapowiec Października 2018

:hi: Witam to ja ponownie zagłosuję sobie na parostatka bo wspiera schroniska :pooh_on_ball: :catchase: :pooh_honey:
autor: KOCURELLA
08 paź 2018, 18:16
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

To jest chore po prostu.
Być może ten wstawiony post choć trochę uzmysłowi co poniektórym, że jej zachowanie nie wynika z niczego, tylko jest skutkiem stresu i wyczerpania nerwowego spowodowanego całą tą sytuacją.www.ShowUp.blog
autor: ragazzo_fresco
16 paź 2018, 17:42
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Ja zacznę z troszkę innej beczki, ale może pora dla niektórych, by dać jej odetchnąć. Nie wiem co się działo w przeszłości, jakie macie z nią zatargi, co Wam zrobiła albo nie zrobiła, ale widać po niej że jest naprawdę zestresowana, te kilka lat nieustannych zaczepek odbija na niej swoje piętno.

Wiem że niektórzy mają wątpliwości co do tego jakie kocurek ma cele przychodząc tutaj, ale trzeba pamiętać że za darmo nie robi nawet nawet papież, a po drugie dziewczyna nie jest jakaś taka żeby złapać za żetoniki i szarpać się o nie do krwi, sama przyznaje, że ma swoje momenty kiedy robi się opryskliwa na transmisji, ale trzeba zrozumieć sytuacje w której się znalazła na przestrzeni lat, jeśli nie odpiera ataków swoich stalkerów to musi znosić humory innych, którzy czują się niedopieszczeni. Niektórzy pamiętają mnie z poprzedniego posta, obecnie usuniętego, przyszedłem zagadać ale spotkałem się z ciszą, więc jak każdy szanujący się obywatel tego forum przyszedłem tutaj strzelać jadem, że oh, tylko kasa jej w głowie, za pół godziny spotkałem się z wiadomością na showupie, w której mnie przeprosiła i jeszcze obsypała żetami ( które naturalnie oddałem bo mi było głupio, że ją tak określiłem na forum, a sama wyszła do mnie z wyciągniętą ręką).

Niektórzy przytoczą argument, że naprawdę zdenerwowana na transmisji zaczęła krzyczeć o tym że nikt jej tu nie docenia ( i jak niektórzy by to określili, nie sypieta mi),
ale trzeba też pamiętać o tym co nie raz wspominała, że ten ciągły stalking i wywalanie wszystkim na jęzory że transmituje na SU pozbawił ją niektórych opcji i niektórych znajomych, wiec gdybym był w jej sytuacji to też pewnie bym w którymś momencie pękł, i nie ma co sie oszukiwać, absolutnie nikt nie siedzi na tych kamerkach bez celu,
jedni zaliczają daily fapa, ktoś na coś zbiera, każdy chce sobie pomóc.

Morał tego wywodu jest taki że..wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy popełnia błędy, każdy czasami działa pod wpływem impulsu i powie coś czego potem żałuje. I każdy dąży do tego by jego życie było trochę lepsze, a przez ostatnie x lat jeszcze nie widziałem żeby kogoś naprawdę skrzywdziła, wszystko stara się rozwiązywać.

Idą święta, nowy rok, trzeba zadać sobie pytanie, czy naprawdę dążymy do tego żeby sobie coś zrobiła, bo do tego to wszystko zmierza, każdy ma swój limit. Może mogła by odciąć się od showupa i zmienić swoje życie, ale ludzie tropią ja w życiu realnym jak ogary, wywlekają dane, to nic nie zmieni, a nie chce tracić tego o co walczyła przez ostatnie lata, wypiąć się na ludzi których zna.

Dziękuje za poświęcony czas.
autor: Tancred
20 lis 2018, 01:42
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

[Poradnik] Jak kupić komuś emotki?

Witajcie chujaszki. Nowy poradnik przed Wami.
Wymagania: pieniążki na telefonie, minimum 11,07 PLN na najtańszego SMSa.

1. Otwierasz profil osoby, której chcesz kupić emotki, np. Kiciaa => https://showup24.tv/profile/Kiciaa

2. Wciskasz CTRL+SHIFT+J. Na dole pojawia się pole tekstowe do wpisywania komend, patrz skrin poniżej (Twoja konsola będzie domyślnie biała i z prawej strony ekranu).
https://i.imgur.com/inyM5oW.png

3. Wpisujesz komendę: profileUID (wielkość ma znaczenie) i naciskacie Enter. Przeglądarka odda Ci informację zwrotną w postaci liczby UID, dla Kici jest to: 2695841
Jeżeli nie umiesz znaleźć tej liczby UID* to zapytaj w PW/mailu, a odeślę Ci osobę, której UID chcesz poznać.

4. W zależności od kwoty jaką chcesz osobie podarować wpisujesz treść SMSa: sexcams.liczbaUIDwziętaZprofilu
Dla przykładu Kici, treść SMSa to: sexcams.2695841
a) 25 żetonów, wysyłacie pod numer 79955 i płacicie 11.07 zł brutto.
b) 50 żetonów, wysyłacie pod numer 91995 i płacicie 23.37 zł brutto.
c) 70 żetonów, wysyłacie pod numer 92595 i płacicie 30.75 zł brutto.

Uwaga. Limity ilości doładowań poprzez SMS!!!
-dziennie możesz użyć danego numeru telefonu do doładowania 3 razy
-miesięcznie możesz użyć danego numeru telefonu do doładować 20 razy

* - XD, ale z Ciebie kaleka komputerowa :D
PS: Jak ktoś chce mi emotki dać, to UID: 2795608 (wcale że nie)

Opcjonalnie, zamiast drugiego kroku zrób sobie SUTKA: https://www.wykop.pl/wpis/35155003/http ... unkcji-pr/
I w profilu obok imienia, powinny się wyświetlać te UID (sprawdź czy zezwoliłeś/aś w ustawieniach SUTKA).
autor: Fapka
02 gru 2018, 14:33
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Grudniowe konkursy

Grudzień to miesiąc w którym ludzie powinni być szczęśliwi, radośni, jeździć na sankach, łyżwach, ubierać choinkę i... DOSTAWAĆ PREZENTY!

Aby umilić Wam czas na forum przygotowaliśmy kilka...no może kilkanaście konkursów z nagrodami ;) Zaglądajcie, sprawdzajcie i dobrze się bawcie ;) :ded_snegurochka2:

terminarz konkursów grudniowych:
1 Grudnia- "Faza Grupowa"
2 Grudnia- Rozstrzygniecie pierwszego konkursu- Pakiet Polsat Sport Premium+PPV na 30 dni wygrywa 2827
3 Grudnia- "Dobra Cena" 200 żetonów wygrywa eloszki
4 Grudnia- BRAK
5 Grudnia- BRAK
6 Grudnia- Blok Reklamowy 200 żetonów wygrał mmattt1234 , pakiet Polsat Sport Premium wędruje do eloszki
7 Grudnia- BRAK
8 Grudnia- "Loteria ShowSu" 625 żetonów wygrywa Adamant
9 Grudnia- ROAST-zapowiedź
10 Grudnia- BRAK
11 Grudnia- BRAK
12 Grudnia- BRAK
13 Grudnia- Escape Room konkrs wygrywa stanior i zgarnia 200 żetonów
14 Grudnia- BRAK
15 Grudnia- Stroje Świąteczne
16 Grudnia- ROAST - START 19:00 czasu UK i 20:00 czasu Polskiego ;)
17 Grudnia- BRAK
18 Grudnia- Wymyśl konkurs
19 Grudnia- BRAK
20 Grudnia- BRAK
21 Grudnia- BRAK
22 Grudnia- BRAK
23 Grudnia- Dla Niej i Dla Niego po 100 żetonów wygrywają Parka i Gord
24 Grudnia- Boxing Day
autor: Typer
03 gru 2018, 01:05
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Obrazek
:drunk0: :holiday0:
Życzę Wszystkim przede wszystkim jak najwięcej Zdrowia, pogody ducha i radości z każdej chwili w przyszłym 2019 roku oraz wszystkiego co Najlepsze
autor: ragazzo_fresco
31 gru 2018, 21:07
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: ILE ZAROBIŁAM NA SU

5000 tyś na rękę = 5 milionów =)
Panowie trochę zapominają o inwestycjach jakie trzeba dokonywać, co częściowo wyszło w temacie "anonimowych wyzwań" .
Prąd, alkohol*, gadżety, oliwki, balsami, kamerka, internet kosztuje.
W normalnej pracy za sprzęt płaci pracodawca... a ten "szołap" płaci za dość słabą moderację; serwery, które nie zawsze spełniają swoją rolę; programistów, którzy od wielu miesięcy nie pokusili się o zachęcenie kobiet do kupowania tego niesławnego Lusha. To co zachęciło wiele kobietek, to po prostu inne kobietki... no i potem zonk, kupi taka, myśli że to łatwe a potem nie umie go ustawić. Co robić? Hajs zwrócić się musi... no to udajemy. Ten ostatni argument (o programistach) to trochę z dupy, bo to właściciel decyduje.

A w ogóle kto będzie wierzył komuś, kto sam nie ma swojego biznesu? :p
Tam (szołap i podmioty) są profesjonaliści, którzy wiedzą co robić, by zarobić, ale się nie narobić.

Do tego pamiętać trzeba, że jedne panie po prostu tracą z 1/5 tego przez podatki... niektóre wolą sobie to zapłacić i spokojnie spać.
Ponadto "koszt komfortu". Psychicznego... decyzja o kamerkowaniu może mieć konsekwencje w późniejszym stadium życia (coś jak piętno Kaina).

Generalnie nie powinny wypowiadać się osoby, które nawet nie próbowały transmitować.
Łatwo oceniać nie będąc w danej pozycji. Zwłaszcza myśleć, że to łatwy pieniądz... ale też nie ma winić co kobiety, że korzystają z tego zarobku - sam korzystałem nie raz z tego :) - bo to przecież panowie decydują się płacić. Taka forma i tyle.

* - dla tych, co inaczej nie umieją transmitować.
autor: Fapka
22 sty 2019, 19:33
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Dzisiaj rano na dwóch transmisjach widziałem,że ktoś pisał,że kocurek272 dostała bana.
To jej stalker wymyślił i rozpowiada takie plotki.


jeśli tak to musiał by to być gruby ban, bo gdyby był tylko na konto to by szybko założyła drugie, nie wiem też czy ban na konto powoduję że znika ona z profilów
Jak ktoś dostaje bana, to nie może nawet usunąć konta, a jej jedyne i wieloletnie konto zostało usunięte - https://showup24.tv/profile/KOCUREK272


Sama postanowiła usunąć konto, gdyż nie wytrzymała już tego psychicznie, tego nękania przez Słodką i przez Opiuma, który pozakładał wiele podrobionych nicków jej fanów, z których ją hejtuje oraz innych kont, z których rozpowszechniał jej prywatne dane i zdjęcia oraz robił anty-transmisje, a to tylko namiastka tego co jej zrobił.

Wczoraj widziany był u Pauli na trans:
OIiver81 : cześć
OIiver81 : mam nadzieję że smierdzące kocie gówno nie wróci
Pisał z podrobionego konta jej fana Oliviera, a podobnych fejk-kont ma wiele np. Cichego - https://showup24.tv/profile/cichy___666
https://showup24.tv/profile/OIiver81

Jak zwykle był również u Słodkiej, która podziękowała mu za coś ... i chciała z nim pogadać.
Poprosiła go o przelogowanie z konta bandzior01 na OIiver81

Później ktoś rzucił propozycję aby zrobić ogólną beke ...

[ Obrazek ]

Wszystko prawda.

Dodam jeszcze coś od siebie... Proszę, jeżeli ktoś nie ma pojęcia i wiedzy co i jak, a przede wszystkim o tym co tak naprawę się działo w ostatnim czasie u niej na transmisjach.. i nie tylko, niech się więc nie wypowiada i nie wprowadza innych w błąd.. siejąc przez to zamieszanie.
autor: ragazzo_fresco
18 lut 2019, 17:48
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272


Jak zwykle był również u Słodkiej, która podziękowała mu za coś ... i chciała z nim pogadać.
Poprosiła go o przelogowanie z konta bandzior01 na OIiver81

Później ktoś rzucił propozycję aby zrobić ogólną beke ...


słodka będzie jeszcze gorzko płakać przez tego popierdoleńca, jak się do niej ten zjeb przyczepi to zobaczy jak to jest bo goldi przy nim to mały pikuś
autor: ( - )( - )
18 lut 2019, 19:20
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: Wyznania anonimowych camgirls - grupa wsparcia modelek

hardrockcaffe696, Spikel20, chyba zabłądziliście na forum. To nie jest wątek "najbrzydsza we wsi". Idźcie zaśmiecać swój temat
autor: Biustwo
28 lut 2019, 15:15
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272

Gord, rozumiem Waszą niezłomną sympatię, ale już się tak nie rozczulajcie.
To są seks-kamerki, portal dla dorosłych ludzi, a nie przedszkole.
Kocurek sobie poradzi.
też jej życzę wszystkiego dobrego.
ps. i dzięki Kocuras za tamto ostatnio! bo już nie zdążyłem tam...
autor: msn
28 lut 2019, 18:11
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272/Pachnaca272Odlezynka

BATMANmkr90 , napiszę tak... skoro nie wchodzisz do niej na transmisje(ew. rzadko) znaczy, że tak naprawdę wiesz na tyle mało, aby bez problemu Twoją opinię uznać za mało istotną.
Oceniane na podstawie opisu nie znając przyczyn, które kogoś skłoniły by go zamieścić jest mocno słabe.. tak samo odnośnie skasowania nicka i powrotu rzekomo "pod publikę" - przez co pokazałeś jak żałosne jest - ale to co napisałeś.

Rozumiem.. że forum.. że każdemu wolno zająć własne stanowisko, wydać opinię,
jednak zarzucanie komuś brak honoru.. godności.. ponieważ wrócił na SU? - no proszę Was, dajcie sobie na wstrzymanie.
autor: ragazzo_fresco
03 mar 2019, 23:05
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272/Pachnaca272Odlezynka

Ja rozumiem, że portal ma taki profil a nie inny - doskonale wiem w jakim celu został stworzony.
Macie taką opinię a nie inną - w porządku.. ja mam trochę odmienną - bo mogę, bo mam takie prawo.. i wg mnie nawet w takim miejscu jak SU można oprócz zarabiania.. dobrej zabawy(co jest niezaprzeczalnie ważne) wejść w też inne relacje?.. whatever, możecie nazywać to jak chcecie.
Skoro widzę jak ktoś próbuje wydawać opinie w sprawach, o których jak wspomniałem naprawdę mało wie(bo nie roztrząsa się tego jak to niekiedy ma miejsce w innych tematach na foro, w przypadku niektórych nadających) - przez co sprawia tym samym niejako przykrość osobie, której ten temat dotyczy - to pozwolicie, że niektóre osoby ją wesprą, ponieważ czują taką potrzebę.. bo jest przede wszystkim Człowiekiem i Jej się to należy.
Poza tym - co ważne i istotne.. w tym konkretnym przypadku nie było żadnych hucznych zapowiedzi odejścia, odliczania i całej tej otoczki jaka ma nieraz miejsce na SU. W tym przypadku skasowanie konta miało miejsce nagle, ponieważ nie wytrzymała już psychicznie tego co od tak długiego czasu się wokół niej działo - żadne planowania, wyliczenia..nie miały tu miejsca.
Po pewnym czasie zdecydowała się powrócić.. mając pewnie nadzieję, że być może coś się zmieni, że pewne osoby może odpuszczą.. niestety nadzieja matką głupich i wygląda na to, że są one płonne...
autor: ragazzo_fresco
04 mar 2019, 12:06
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu

Re: KOCUREK272/KOCURELLA272

Dziękuję za Piękne życzenia ludzie to bardzo miłe :air_kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Zrobiłam konkurs na ogólnym czacie na odgadnięcie nowego nicka postanowiłam,że zrobię grupową 15 minut dla Ragazzo i Olivera,aby nie było,że się między sobą pozabijacie :girl_haha: .... A kiedy dowiecie się w swoim czasie. :girl_blum2: :girl_blum:
Pozdrawiam Wszystkich i bez ekscytacji! :girl_smile:
autor: KOCURELLA
08 mar 2019, 20:54
 
Przejdź do forum
Przejdź do tematu